Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o. staat open voor alle advocaten die

  1. ingeschreven te zijn als advocaat in één van de arrondissementen Amsterdam of Noord-Holland, en
  2. tenminste vijf jaar de praktijk als advocaat in Nederland te hebben uitgeoefend, en
  3. tenminste 50% van zijn/haar normale werkweek zich in de uitoefening van de praktijk als advocaat bezig te houden met het arbeidsrecht en dat ook tenminste het laatste jaar te hebben gedaan, en
  4. de verplichting te aanvaarden om op de verschuldigde jaarcontributie ter hoogte van € 23,00 (2020) jaarlijks binnen 30 dagen na de ontvangst van een factuur per e-mail over te maken op het rekeningnummer van de vereniging,
  5. het Bestuur toe te staan om des nodig, in voorkomende gevallen informatie over het percentage van de tijdsbesteding aan het arbeidsrecht in te winnen bij de daarvoor in aanmerking komende personen/ gerechtelijke instanties.


Het lidmaatschap kan worden aangevraagd door verzending van het aanmeldingsformulier hieronder.

Lid worden
 
*
*
*
*

Bedrijfsgegevens

*
*
*
*

Overige info.

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam | www.vaaa.nl | Postbus 10896, 1001 EW,  AMSTERDAM | 020-8913916 | vaaa@rutgersposch.com
Terug naar boven